Na tropie Historii

zabytki ziemi kłodzkiej, kompleksy militarne, grupy rekonstrukcji historycznej, historyczne obiekty przemysłowe oraz inżynieryjne, śladami Marianny Orańskiej

 • Z dziejów ziemi kłodzkiej

  Pierwsze wzmianki o Kłodzku - największym mieście ziemi kłodzkiej pochodzą z przełomu X i XI wieku. To przez ziemię kłodzką przebiegały główne szlaki handlowe w tym jeden z tzw. szlaków bursztynowych, prowadzący z południa Europy przez Pragę i dalej do Wrocławia aż po wybrzeże Bałtyku. Dogodne położenie geograficzne zapewniało w kolejnych wiekach rozwój cywilizacyjny, gospodarczy i kulturowy ziemi kłodzkiej.

 • Zabytki ziemi kłodzkiej

  Dzięki naszej ofercie możesz poznać największe i najstarsze miasto ziemi kłodzkiej – Kłodzko. Z nami zwiedzisz doskonale zachowaną starówkę z ratuszem z XIII wieku, w którym zachowało się autentyczne wyposażenie i dekoracje oraz przejdziesz kamiennym mostem – wzorowanym na moście Karola z Pragi. Wiele emocji zapewni zejście do podziemi miasta, które przed wiekami stanowiło schronienie dla mieszkańców w trakcie wojen, pogromów oraz oblężeń i pokonanie podziemnej blisko kilometrowej trasy pod najstarszą częścią Kłodzka.

 • XI Dni Twierdzy Kłodzkiej

  Kompleksy militarne

  Zwiedzanie jednej z największych twierdz Europy – Twierdzy Kłodzko oraz Twierdzy Srebrna Góra to punkt obowiązkowy każdego pasjonata historii nowożytnej Europy. Z nami nie tylko zapoznasz się z historią i dziejami tych obiektów lecz również będziesz miał możliwość spenetrowania podziemi i pomieszczeń które jeszcze 100 lat temu służyły jako miejsce stacjonowania garnizonu wojskowego. Latem możesz być świadkiem rekonstrukcji bitew oraz oblężenia twierdzy.

 • Śladami Marianny Orańskiej

  Zupełnie unikalną propozycją naszej firmy jest zwiedzanie Ziemi Kłodzkiej śladami życia i aktywności księżnej Marianny Orańskiej córki Wilhelma I króla Niderlandów – właścicielki licznych dóbr na ziemi kłodzkiej w tym 2 miast oraz 32 wsi. Podążając śladami jej aktywności dowiemy się jak niezwykłą i wykraczającą poza swoją epokę była kobietą, której wizjonerskie zaangażowanie w liczne projekty architektoniczne i kulturowe przyczyniły się do niebywałego rozwoju całego regionu.

 • Historyczne obiekty przemysłowe i inżynieryjne

  Zwiedzając ziemię kłodzką nie można pominąć unikalnych obiektów, które powstawały w XIX i pierwszej połowie XX wieku jako rezultat dynamicznego rozwoju regionu i jego potrzeb a które w chwili obecnej stanowią przykład mistrzostwa i geniuszu architektów i inżynierów. Dlatego nasza firma postanowiła jako atrakcję turystyczną włączyć do swojej oferty wizytę w Hucie Szkła w Stroniu Śląskim, zwiedzanie unikalnej w Europie kopalni uranu i kopalni srebra.

© Bukova Tur 2018